V rámci 5. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020

Společnost FISH Farm Bohemia s.r.o. využívá k realizaci některých projektů finanční příspěvky z Operačního programu Rybářství.

EVROPSKÁ UNIE
eu

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti FISH Farm Bohemia s.r.o. na tyto projekty v rámci 5. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020:

Zpracovna A1 Rokytno

Opatření: 5.3. Investice do zpracování produktů

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je dodávka vybavení zpracovny a nákladního vozidla s chladící nástavbou. V rámci vybavení zpracovny budou mimo jiné pořízena technologická zařízení (např. automatická kuchačka, elektrická zabíječka, apod.), váhy, plastové boxy, plastové vozíky pod přepravky, nerezové příslušenství, stacionární chladící zařízení, apod.

Cíle a výsledky projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit společnosti FISH Farm Bohemia s.r.o.

Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.