V rámci 1. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020

Společnost FISH Farm Bohemia s.r.o. využívá k realizaci některých projektů finanční příspěvky z Operačního programu Rybářství.

EVROPSKÁ UNIE
eu

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti FISH Farm Bohemia s.r.o. na tyto projekty v rámci 1. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020:

 

RAS pro chov lososovitých ryb – okruh 4

Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Stručný popis projektu: Dodávka kompletní technologie recirkulačního systému, který umožňuje chov s vysokou osádkou a minimální spotřebou vody, včetně líhně - samostatného zařízení sloužící k produkci násadového materiálu k zajištění vlastní RAS produkci tržní ryby. Kompletní systém se bude skládat z líhňařských nádrží včetně zásobníků, rozvodů, kalolisu a ostatního zařízení potřebného k reprodukci ryb.

Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení.

Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

 

RAS pro chov lososovitých ryb – okruh 1

Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Stručný popis projektu: Dodávka kompletní technologie recirkulačního systému, který umožňuje chov s vysokou osádkou a minimální spotřebou vody, včetně líhně - samostatného zařízení pro odchov násadových ryb, sloužící k produkci násadového materiálu k zajištění vlastní produkce násadové ryby. Kompletní systém se bude skládat z líhňařských nádrží včetně zásobníků, rozvodů a ostatního zařízení potřebného k reprodukci ryb.

Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení.

Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

 

RAS pro chov lososovitých ryb – Kořenov

Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Stručný popis projektu: Dodávka kompletní technologie recirkulačního systému, který umožňuje chov s vysokou osádkou a minimální spotřebou vody, včetně líhně - samostatného zařízení sloužící k produkci násadového materiálu k zajištění vlastní RAS produkci tržní ryby.

Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení.

Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

 

RAS pro chov lososovitých ryb – okruh 5

Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Stručný popis projektu: Dodávka kompletní technologie recirkulačního systému, který umožňuje chov s vysokou osádkou a minimální spotřebou vody, včetně líhně - samostatného zařízení sloužící k produkci násadového materiálu k zajištění vlastní RAS produkci tržní ryby.

Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení.

Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

 

RAS – Odchovna Kořenov

Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Stručný popis projektu: Dodávka kompletní technologie recirkulačního systému, který umožňuje odchov ryb s vysokou osádkou a minimální spotřebou vody, včetně líhně - samostatného zařízení sloužící k produkci násadového materiálu k zajištění vlastní RAS produkci tržní ryby.

Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení.

Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

Provozní ověření využití ozónu v intenzivním chovu ryb

Opatření: 2.1. Inovace

Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na inovaci intenzivního chovu candáta obecného a sumce velkého pomocí využití ozonizace, která zajistí vyšší kvalitu vody a její zoohygienu v rámci použitého recirkulačního akvakulturního systému.

Cíle a výsledky projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti stimulací vývoje a aplikací inovací a zavádění nových nebo zdokonalených produktů nebo procesů.

Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.